EPB: energieprestatieregelgeving - Evicas bvba

EPB

Energieprestatieregelgeving

EPB - Energieprestatieregelgeving
bij nieuwbouw en verbouwing

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving (EPB) van kracht. Primaire doelstelling van de wetgeving is om de energieprestaties van gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwaanvraag (nieuwbouw en verbouwing) wordt ingediend moeten voldoen aan een bepaald isolatieniveau.

De energieprestatieregelgeving legt een aantal verplichtingen op waaraan moet voldaan worden tijdens het bouwproces.

Het bouwproces bestaat uit verschillende fasen. Bij iedere fase hoort, in het kader van de energieprestatieregelgeving, een specifiek document:

  1. de vergunningsaanvraag
  2. de startverklaring
  3. de EPB - aangifte
  4. het energieprestatie certificaat (EPC) voor nieuwbouw

De energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt met een E-peil.
Het E-peil wordt, bij het rapporteren van de energieprestatie van het gebouw, berekend met de EPB - software.

Download infofiche EPB (.pdf)

Zie ook: Blowerdoor test

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!