REACH: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen - Envicas bvbva

REACH

Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen

REACH is een van de meest complexe milieuregelgevingen die de Europese Commissie heeft opgezet.

Deze regelgeving heeft wereldwijde impact op de chemische industrie maar ook voor bedrijven en consumenten zijn de gevolgen merkbaar.

Voor de hand liggen chemische producten als verven en lakken, maar ook in kinderspeelgoed, spijkerbroeken en cosmetica zitten stoffen waarvoor de nieuwe regelgeving geldt. De wetgeving is sinds 1 juni 2007 van kracht, nog maar weinig bedrijven en consumenten, vooral buiten de chemiesector, zijn echt op de hoogte.

REACH vraagt om een ingrijpende omslag in denken en werken.

De regelgeving stelt dat een bedrijf in principe de risico's moet beheersen van alle chemische stoffen en preparaten die het produceert in hoeveelheden van meer dan 1 ton, in de EU importeert, verwerkt, gebruikt of distribueert.

De bewijslast is, in wettelijke zin, omgekeerd. Vroeger moest de overheid aantonen dat stoffen schadelijk waren, nu ligt die verantwoordelijkheid bij de ondernemingen.

Is geen tijdige registratie van stoffen aangevraagd dan mogen stoffen of artikelen niet meer op de markt worden gebracht. Impactstudies voorspellen kostprijsverhogingen en het rationaliseren van portfolio's als markteffecten.

Het aanbieden of verwerken van niet geregistreerde chemische stoffen na 2010 kan imago- en reputatieschade veroorzaken.

Sommige grondstoffen verdwijnen wellicht uit de markt.
De administratieve last van REACH kan een toeslag betekenen op de productiekosten van bepaalde grondstoffen van 4 tot 20%.

Als u concurreert met een te registreren stof, zonder dat u toeslag hoeft op te brengen, krijgt u een betere markt. U kunt zich onderscheiden van uw concurrenten door effectief in te spelen op de veranderende markt.

REACH levert ook een bijdrage aan innovatie voor duurzaam ondernemen en duurzame technologie.

REACH moet worden ingebed in uw organisatie en daarvoor moet u belangrijke strategische keuzes maken:

  • Welke werkwijze gaat u hanteren bij de implementatie van REACH?
  • Moet u verplicht of gaat u vrijwillig samenwerken bij de registratie en met wie?
  • Welke vertegenwoordiging bij het registreren past het best bij u?

Envicas BVBA helpt u bij het maken van deze strategische keuzes en kan u vertegenwoordigen doorheen het gehele traject.

REACH is één van de meest complexe wetgevingen.
Deze wetgeving zal een blijvende en ongeziene impact kennen.

Zorg ervoor dat u tijdig compliant bent met deze regelgeving en laat u begeleiden door experten.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!