ADR transport gevaarlijke goederen - Envicas bvba

ADR

Envicas kan u bijstaan als
extern veiligheidsadviseur ADR.

Iedere betrokken partij dient een veiligheidsadviseur ADR aan te duiden die u juist informeert over rechten en plichten.

ADR is het Europees verdrag betreffende het transport van gevaarlijke goederen over de weg.

De betrokken lidstaten hebben dit verdrag omgezet in nationale wetgeving, zodat dit ook van toepassing is op het nationaal vervoer. Deze regels omvatten voornamelijk eenvormige instructies in verband met:

 1. Opleiding van de bestuurders van voertuigen met gevaarlijke goederen als ook de opleiding van personen in de bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij laad- en losactiviteiten van deze goederen.
 2. De indeling van de produkten.
 3. De verpakkingsvoorschriften.
 4. De etiketteringvoorschriften.
 5. De boorddocumenten die het ADR-transport dienen te vergezellen.
 6. De uitrusting van de voertuigen.
 7. De persoonlijke beschermingsmiddelen van de bestuurder en begeleider van de transporten.
 8. Het rijgedrag, specifieke verkeersregels en wijze van laden en lossen;
 9. Mogelijke vrijstelling voor bepaalde produkten.
 10. Veiligheidsinstructies.

Een ADR-veiligheidsadviseur moet een gespecialiseerde opleiding genoten hebben en geslaagd zijn in de bijhorende examens. Vanaf 1/1/2000 moeten bedrijven die gevaarlijke goederen laden, vervoeren of lossen over een ADR-veiligheidsadviseur beschikken. De functie kan uitgeoefend worden door:

 • Het ondernemingshoofd of een zaakvoerder;
 • Een personeelslid van de onderneming;
 • Een externe persoon die aan de kwalificaties voldoet en met wie een schriftelijke overeenkomst voor het leveren van deze diensten is afgesloten. In deze laatste hoedanigheid kan Envicas bvba de diensten van ADR-veiligheidsadviseur leveren.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!