Bioveiligheid - Envicas bvbva

bioveiligheid

Envicas bvba helpt bij de implementatie en uitvoering met een doordachte en pragmatische aanpak.

 

Het begrip bioveiligheid staat voor:

"De veiligheid voor de gezondheid van mens en voor het leefmilieu met inbegrip van de bescherming van de biodiversiteit bij gebruik van genetisch gemodificeerde organismen of micro-organismen en bij het ingeperkt gebruik van voor de mens pathogene organismen".

Bioveiligheid wordt in België geregeld via de Gewestelijke milieuwetgeving en dus niet via het ARAB of de Codex.

Naast de klassieke veiligheidsmaatregelen die te nemen zijn bij het werken met chemicaliën zijn er extra voorzorgsmaatregelen vereist voor het werken met biologische agentia (micro-organismen, parasieten, dierlijke, menselijke en plantenpathogenen). Veilig werken begint bij het beoordelen van de risico's -die in principe te berekenen zijn- met het doel deze tot een acceptabel niveau te reduceren. Opleiding van het betrokken personeel staat hierbij centraal. Daarnaast zijn veiligheidsvoorzieningen aan apparatuur, werkruimte en gebouwen onmisbaar.

Een inherent onderdeel van de bioveiligheidsreglementering is het aanduiden van een bioveiligheidscoördinator. Deze persoon coördineert de uitvoering van de betrokken wetgeving.

Envicas bvba coördineert en implementeert de bioveiligheidswetgeving binnen uw organisatie en kan voor de nodige opvolging zorgen.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!