Externe milieucoördinatie - Envicas bvba

externe milieucoördinatie

U kan als intern milieucoördinator eveneens beroep op Envicas bvba doen voor bijstand in specifieke domeinen.

Het uitvoeren van de wettelijke taken van de milieucoördinator zoals voorzien in artikel 4.1.9.1.3. van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Zo kunnen we u verzekeren dat alle milieuaspecten en alle wettelijke verplichtingen op een doeltreffende wijze worden behandeld.

De milieudeskundigen van Envicas bvba zijn door de Vlaamse minister erkend als milieucoördinator A en beschikken over een ruime ervaring als deskundige in diverse sectoren.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!