Aanvraag milieuvergunning - Envicas bvba

Milieuvergunning geluidsniveau

Zie ook: Nieuwe wetgeving 01-01-2013!
voor de wetgeving geluidshinder

Basisprincipes geluidsnormen muziekactiviteiten

De normen voor muziekactiviteiten gaan uit van het maximale geluidsniveau. Hoe hoger het geluidniveau hoe meer verplichtingen voor de exploitant. Er zijn 3 verschillende categorieën:

  • Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min
  • Maximaal geluidsniveau ≤95 dB(A) LAeq,15min
  • Maximaal geluidsniveau ≤100 dB(A) LAeq,60min

Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min
niet-ingedeelde muziekactiviteit

Voor inrichtingen met een maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min moet u geen melding indienen of milieuvergunning aanvragen.

Uitzonderingen (zie www.lne.be)

Maximaal geluidsniveau ≤95 dB(A) LAeq,15min
melding klasse 3

Voor inrichtingen met muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau ≤ 95 dB(A) LAeq,15min volstaat een eenmalige melding klasse 3.

Uitzonderingen (zie www.lne.be)

Maximaal geluidsniveau ≤100 dB(A) LAeq,60min
milieuvergunning klasse 2

Inrichtingen met muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau ≤100 dB(A) LAeq,60min moeten een milieuvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat betreft geluidshinder naar de omgeving gelden de voorwaarden uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5.

Uitzonderingen (zie www.lne.be)

Nieuwe wetgeving elektronisch versterkte muziek vanaf 1/1/2013!

Milieuvergunning geluidsnormVanaf 1 januari 2013 wijzigt de regelgeving voor activiteiten waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Het geluidsniveau dient kleiner of gelijk zijn dan 85 dB(A)LAeq,15min.

Indien er een hoger geluidsniveau wenselijk is, dient de inrichting te beschikken over een milieuvergunning klasse 2 of melding klasse 3 of eventueel over een afwijking voor occasionele activiteiten.

Concreet komt dit erop neer dat nagenoeg iedere café, danscafé, feestzaal, disco, dansschool,... over een melding of milieuvergunning zal moeten beschikken.

Meer info op www.lne.be/geluidsnormen

Brochure Geluidsnormen LNE Download de brochure van LNE
Geluidsnormen voor muziekactiviteiten
» (.pdf - 5,3MB)

 

Wenst u ondersteuning voor een aanvraag van milieuvergunning,
neem vrijblijvend contact op met Envicas of 011/591951